Yellax

Project Description

KbWorks heeft samen met Yellax een portaal neergezet voor Vitens waterleidingbedrijf. Yellax had hierin de lead. In dit portaal zitten diverse Workflows. Het portaal dient om er voor te zorgen dat men voor 298 verschillende sites (plaatsen waar wat moet gebeuren) kan zien wat de huidige status is.

Project Details

Client: Yellax

Tags: Project, SharePoint

Back to Top